Design a site like this with WordPress.com
Get started

Cementownia Górażdże

Bezpieczuś jest maskotką promująca Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w cementowni Górażdże. Film pokazuje zwiedzanie zakładu przez Bezpieczusia.