Design a site like this with WordPress.com
Get started

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Film powstał w 2022 przy okazji projektu „Nie taki zwykły las. Reportaże z Łambinowic”. Więcej o łambinowickim muzeum można przeczytać na stronie: https://www.cmjw.pl/